αμαλια
Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.), Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μεταφορών και Λήψης Απόφασης (ΕΜΛΑ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αμαλία Πολυδωροπούλου

H Δρ. Αμαλία Πολυδωροπούλου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.), καθώς και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μεταφορών και Λήψης Απόφασης (ΕΜΛΑ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την περίοδο 2014-2018 διετέλεσε Αναπληρώτρια Πρύτανης Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Από το Σεπτέμβριο 2020 είναι τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IΚY). Κατέχει Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μεταφορικά Συστήματα από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology). Έχει εξειδίκευση στην έρευνα στους τομείς, Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων, Δεδομένα, Μοντέλα και Λήψη Αποφάσεων, Εκτίμηση Προτύπων Ζήτησης, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Συνδυασμένες Μεταφορές, Ανάλυση Αγοράς, Ερωτηματολόγια και Τεχνικές Δειγματοληψίας, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Οικονομική των Μεταφορών, Logistics και κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, έχει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό ερευνών αποκαλυπτόμενης και δεδηλωμένης προτίμησης, τις μεθοδολογίες μελέτης της συμπεριφοράς και την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data) σε έξυπνες πόλεις. Από το 2019 διατελεί Επιστημονική Υπεύθυνη της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τα Logistics EN.I.R.I.S.S.T και από το 2020 της EN.I.R.I.S.S.T+ στην Ελλάδα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά. Ως σύμβουλος, έχει συνεργαστεί με πλήθος ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών, όπως Rand Europe NL, John A. Volpe National Transportation Systems Center, IBI Group, International Port Managers (IPM), CERN.