βαλια
Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κρήτης

Βάλια Αρανίτου

Η Βάλια Αρανίτου σπούδασε οικονομικά και πολιτική επιστήμη στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Université Paris Dauphine στο Παρίσι. Είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι θεσμοί και το σύστημα κοινωνικής εκπροσώπησης,  η οργάνωση της εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις καθώς και οι θεωρητικές και πολιτικοθεσμικές συσχετίσεις οικονομίας και δημοκρατίας. Από το 2008 είναι επιστημονική διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ του ερευνητικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Είναι συγγραφέας των βιβλίων, ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Έχει εκπονήσει σειρά μελετών που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την οργάνωση του κλάδου του εμπορίου ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και σε επιστημονικές επιτροπές.