παπαδημητριου
Founder Startup Pathways

Δημήτρης Παπαδημητρίου

Ο Δημήτρης είναι διαπιστευμένος Leadership Coach και Facilitator και Σύμβουλος HR και Learning & Development από τότε 2012. Έχει επίσης σημαντικό εταιρικό υπόβαθρο σε πολυεθνικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ως διαχειριστής πιστώσεων. Είναι ο Ιδρυτής και Διευθύνων Συνεργάτης της Startup Pathways, Senior Coach με The Flow Partners και Partner Εκπαιδευτής με την Krauthammer International. Έχει προπονητική και συμβουλευτική τεχνογνωσία σε Ηγετικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Personal Branding και Σχεδιασμό Υπηρεσιών και είναι γνωστός βασικός ομιλητής για τις τεχνικές Επιχειρηματικότητας και Pitching στο ελληνικό οικοσύστημα startup. Ο Δημήτρης είναι 45, γεννημένος στην Αθήνα | Έλληνας και Γάλλος υπήκοος.