γοθλας
Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ.

Χρήστος Γούλας

Ο Χρήστος Γούλας είναι Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ. Διδάσκει στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΜΣ «Οικονομικά της Εργασίας») και στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΜΣ «Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Πολιτικές Απασχόλησης»). Είναι Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Κύπρου. Είναι μέλος ευρωπαϊκών και εθνικών επιτροπών επεξεργασίας και παραγωγής πολιτικής στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης, δια βίου εκπαίδευσης, πιστοποίησης προσόντων και εκπαιδευτικής πολιτικής. Έχει σημαντική συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα στα παραπάνω πεδία. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας («Πολιτικές – Συστήματα δια βίου εκπαίδευσης και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων»). Απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.