κικιλιασ
Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, του Ινστιτούτου Ελληνικού Τουρισμού Συνομοσπονδίας (ΣΕΤΕ) και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών του Ελλάδας (ΕΚΚΕ).

Ηλίας Κικίλιας

Ο Δρ Ηλίας Κικίλιας είναι Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, του Ινστιτούτου Ελληνικού Τουρισμού Συνομοσπονδίας (ΣΕΤΕ) και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών του Ελλάδας (ΕΚΚΕ). Ο Δρ Κικίλιας, κάτοχος Ph.D. πτυχίο στα οικονομικά, ήταν ο Κυβερνήτης του Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ελλάδος (ΟΑΕΔ – Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) από Δεκέμβριος 2009 έως Απρίλιος 2013. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ. Κικίλια περιλαμβάνουν τα πεδία Πολιτική και ανάλυση για την απασχόληση, την ανεργία και την αγορά εργασίας καθώς και την ανισότητα, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνική Πολιτική. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην έρευνα σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση και έχει λειτουργήσει ως έρευνα και έργο συντονιστή σε πολλές περιπτώσεις. Εκδότης και συνεκδότης βιβλίων και συγγραφέας άρθρων στο τομείς της αγοράς εργασίας, των πολιτικών απασχόλησης, της οργάνωσης της εργασίας, της ανεργίας, της γήρανσης, φτώχειας και κοινωνικής προστασίας, ο Δρ Κικίλιας στο εγγύς παρελθόν ασκούσε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Services SA (Θυγατρική του Ελληνικού Οργανισμού Εργατικού Δυναμικού-ΟΑΕΔ), τέθηκε σε λειτουργία Καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, εντεταλμένος στον επισκέπτη καθηγητή στο μεταπτυχιακό στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επισκέπτης υπότροφος και επισκέπτης συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, UK. Συμμετείχε σε πολλές επιτροπές και ομάδες εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της «Επιτροπής Απασχόλησης» και της «Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας» του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διοικητικό Συμβούλιο του CEDEFOP.