παπαδάκης
Senior Social Dialogue and Governance Specialist, ILO

Κώστας Παπαδάκης

Ο Κώστας Παπαδάκης είναι Senior Social Dialogue and Governance Specialist, ILO με επίκεντρο τον εθνικό και διασυνοριακό κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις, τη συμμετοχική διακυβέρνηση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του υπήρξε επικεφαλής της ΔΟΕ Αθηνών και Ανώτερος Αξιωματικός Σύνδεσμος της ΔΟΕ για την Κύπρο και την Ελλάδα (2013-2016). Σύμβουλος του εκτελεστικού διευθυντή του τομέα Κοινωνικού Διαλόγου της ΔΟΕ (2012-13), συντονιστής έρευνας και ανάπτυξης πολιτικής στο τμήμα εργασιακών σχέσεων της ΔΟΕ (2008-2013) και ερευνητής στο International Institute of Labor Studies (2000-2008). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, στις διεθνείς σχέσεις και το δίκαιο από το Graduate Institute of International and Development Studies στη Γενεύη (2005) και έχει εκτεταμένο αρχείο δημοσιεύσεων ως συγγραφέας και επιμελητής βιβλίων, άρθρων σε περιοδικά με κριτικές, καθώς και θεσμικών εκθέσεων υψηλού προφίλ.