δρίτσας
Διευθυντής Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιου για την Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία, Επικεφαλής Ομάδας "Elevate Greece"

Μιχάλης Δρίτσας

Ο Μιχάλης Δρίτσας είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (BSc, MSc) με εξειδίκευση στη Βιομηχανική Διοίκηση και Επιχειρησιακή Έρευνα (1984-1989) και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με “Διάκριση” από το Πανεπιστήμιο Lancaster της Μεγάλης Βρετανίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1991 από τον ιδιωτικό τομέα ως μηχανικός και συνέχισε σε σημαντικές διοικητικές θέσεις στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Επί 12 έτη υπήρξε τακτικός εισηγητής σε στελέχη επιχειρήσεων σε Strategic Management, Business Planning, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Chartered Institute of Marketing κ.ά. Από την τρέχουσα θέση του έχει συμβάλει σημαντικά στο σχεδιασμό και διαμόρφωση της πλατφόρμας Elevate Greece για νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς και της σχετικής πρόσκλησης ΕΣΠΑ, στην πρόσκληση ΣΔΙΤ για την Πολιτεία Καινοτομίας «ΧΡΩΠΕΙ», στις 2 προσκλήσεις για γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, στη δημιουργία και ενίσχυση Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας και των Κέντρων Ικανοτήτων, στην δημιουργία του νέου θεσμικού πλαισίου για τους τεχνοβλαστούς, σε δράσεις Επιστημονικής Διπλωματίας κ.ά.