βασιλειου
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Βιωσιμότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης ΙΝΒΙΑΝ,

Νίκος Βασιλείου

Ο Νίκος Βασιλείου είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Βιωσιμότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης ΙΝΒΙΑΝ, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας που σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής προς τις επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, επικεφαλής εργασιακών μονάδων, managers, καθώς και φυσικών προσώπων από όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας. Η ΙΝΒΙΑΝ είναι ο αποκλειστικός εκπρόσωπος του EFQM στην Ελλάδα! Ο Νίκος Βασιλείου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Είναι κάτοχος πτυχίου μηχανολόγου μηχανικού και κατέχει τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. Είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) από το 2006 και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Α. ως Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων. Επίσης ο Νίκος Βασιλείου είναι : Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας της Περιφέρειας Αττικής. Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Διοικητών & Αναπληρωτών Διοικητών νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας, από το έτος 2019.  Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης. Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιότητας, της εταιρείας DQS Hellas Ε.Π.Ε. Μέλος της Ε.Ε.Ν.Ε. (Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών). Μέλος του Αραβο-ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης. Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.). Διετέλεσε μέλος του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (Invest in Greece). Διετέλεσε στέλεχος της Κίνησης για τον Πολυμερή Αφοπλισμό, την Ελευθερία και την Ασφάλεια (ΚΙ.Π.Α.Ε.Α.).