κοραλης
Διευθυντής Πωλήσεων Epsilon Net.

Πέτρος Κοραλής

Ο κ. Πέτρος Κοραλής, είναι Διευθυντής Πωλήσεων της Epsilon Net. Στα 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής στην ελληνική αγορά έχει συμβάλει στην πολυετή προσπάθεια υιοθέτησης ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις & τα λογιστικά-φοροτεχνικά γραφεία. Με βασικές σπουδές στην Πληροφορική και μεταπτυχιακές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, συντονίζει σήμερα την προσπάθεια του Ομίλου Epsilon Net για ενεργή συμμετοχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού ιδιωτικού τομέα με την υιοθέτηση καινοτόμων 360° λύσεων επιχειρησιακού λογισμικού, Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, λιανικού εμπορίου και διασύνδεσης με το myDATA, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πολυβραβευμένη on cloud πλατφόρμα «Epsilon Smart», την οποία έχουν ήδη επιλέξει περισσότερες από 80.000 μικρές επιχειρήσεις & ελεύθεροι επαγγελματίες.