μελετης
Σύμβουλος των Διοικητικών Συμβουλίων των ΣΚΕΕ και ΕΛΣΕΒΒΥΕ

Μελέτης Καραμπίνης

Επι σειρά ετών από το 1984 ο Μελέτης Καραμπίνης ήταν Διευθυντής του Συνδέσμου κατασκευαστών ετοίμων ενδυμάτων ΣΚΕΕ και από το 2012 και του Συνδέσμου Κατασκευαστών και εξαγωγέων υποδημάτων ΕΛΣΕΒΒΥΕ. Επίσης, ήταν εκπρόσωπος των οργανώσεων αυτών στις Ευρωπαϊκές οργανώσεις EURATEX και CEC. Ανάμεσα στα θέματα εξειδίκευσης του είναι η βιομηχανική, εμπορική και κοινωνική πολιτική στους ανωτέρω κλάδους. Σήμερα, ο Μελέτης Καραμπίνης είναι Σύμβουλος των Διοικητικών Συμβουλίων των ΣΚΕΕ και ΕΛΣΕΒΒΥΕ.